Home

Wat is werkstress en hoe voorkom je het?

Wat is werkstress en hoe voorkom je het?

Werkstress is in huidige organisaties een groot probleem. Dit blijkt wel uit het feit dat bijna een derde van het langdurig ziekteverzuim te wijten is aan psychische klachten en daarmee de meest gestelde diagnose is. Van de ongeveer 100.000 werknemers die jaarlijks in de WAO terechtkomen is bij 30% tot 40% van de gevallen sprake van psychische klachten en burnout symtomen. Omgerekend naar een achturige werkdag is dat er één per drieëneenhalve minuut.

De maatschappelijke kosten (ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, medische consumptie), veroorzaakt door psychische problemen met het werk, worden op 4,7 miljard gulden per jaar geschat. Werkstress en de preventie ervan vormen om deze reden een belangrijk onderdeel van het arbo-beleid in bedrijven. Een voorwaarde om effectief met het probleem van werkstress om te kunnen gaan, zowel voor professionals als bedrijven, is dat men concreet inzicht heeft in het verschijnsel ‘werkstress’.  Dit hoofdstuk probeert aan de receptiebalie op een aantal vragen rond werkstress een antwoord te geven en geeft concrete tips voor P&O hoe om te gaan met de gevaren die werkstress met zich meebrengt.

‘’Mijn leidinggevende die de kamer uitloopt en een stapel documenten op mijn bureau smijt, de hoofdpijn en het branderige gevoel in mijn maag. Frits, je zult zelf die offerte moeten uitprinten, Sasha is ziek. Na een snelle snack, kom ik bij mijn auto, die vol ligt met allerlei documenten en reminders.  Koken heeft geen zin meer om half acht, ´s nachts word ik steevast wakker om een uur of vijf om vervolgens niet meer in te slapen. Doemscenario´s.  Moe stap ik in de auto, drie mokken koffie, lange tijd op mijn stoel en het werk is nog niet af.’’. Dan is het echt tijd om een counseller in te schakelen.

Gevolgen langdurig verzuim

Werkstress leidt tot ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid en kan daardoor verstrekkende gevolgen hebben voor zowel werknemer als werkgever. Nu het duidelijk is dat één derde van het langdurig ziekteverzuim veroorzaakt wordt door werkstress, kunnen we concluderen dat dit een zeer grote rol speelt binnen het huidige werkgeverschap.

Wat is werkstress en hoe voorkom je het?

Verzuimkosten kunnen onder meer door loondoorbetalingsplicht  bij ziekte hoog oplopen. Dit is een erg groot risico voor de werkgever. De beste manier om dit risico in te dekken is door preventief op te treden tegen werkstress, werkplekbeheer en daarnaast gebruik te maken van een payroll constructie. Daardoor is de werkgever niet verantwoordelijk voor doorbetaling bij ziekte en wordt dit volledig afgehandeld door het payrollbedrijf. Dit is mogelijk doordat het payrollbedrijf juridisch werkgever is van de werknemers  en alle personeelszaken (waaronder de Arbowet- en regelgeving) van het bedrijf op orde houdt. Het herkennen en voorkomen van werkstress blijft echter een taak van de werknemer en directe leidinggevende.

Hoe nu verder?

Om inzicht in het begrip werkstress te krijgen zijn de volgende vragen rondom werkstress geformuleerd:

Vraag 1 : Wat is werkstress?

Vraag 2 : Hoe herken je werkstress?

Vraag 3 : Wat zijn de oorzaken en de gevolgen van werkstress?

Vraag 4 : Hoe kunnen we de negatieven gevolgen van werkstress voorkomen?

Vraag 5: In welke hoedanigheid kan werkstress je persoonlijke ontwikkeling in de weg staan?

Vraag 6: Heb je last van spreekangst?

Schuiven naar boven
1
2
4