Cursussen en workshops

Persoonlijke begeleiding bij stressklachten

Doelgroep

 • Management
 • Werknemers die het gevoel hebben ‘opgebrand’ te raken
 • Werknemers die door problemen op het werk of in de privésituatie niet langer in staat zijn goed te functioneren
 • Werknemers die reeds geruime tijd overspannen zijn
 • Werknemers die frequent of langdurig verzuimen

Doel

Het verkrijgen van inzicht in psychische klachten die het adequaat functioneren van de medewerkers belemmeren of hun reïntegratie in de weg staan, teneinde te bevorderen dat die medewerkers zo snel mogelijk weer optimaal kunnen functioneren in hun werk.

Ontwikkeling van meetinstrumenten

Doelgroep

 • Koepelorganisaties van bedrijven en organisaties
 • Bedrijven en organisaties met meer dan 15 medewerkers

Doel

Het ontwikkelen van meetinstrumenten om de psychosociale arbeidsbelasting te meten. Het IWS kan deze meetinstrumenten integreren in de bedrijven en organisaties, waardoor deze in staat worden gesteld om zelf periodiek de ontwikkelde meetmethode zoals een Risico-Inventarisatie en Evaluatie uit te voeren. Dit bijvoorbeeld in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet. Bedrijven en organisaties kunnen hierdoor meer greep krijgen op de uitvoering van het beleid dat is gericht op de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de medewerkers.

Onderzoek naar arbeidsbeleving, stress en werkbeleving in organisaties

Doelgroep

 • Organisaties die te maken hebben (gehad) met een reorganisatie of fusie
 • Organisaties met een hoog ziekteverzuim, en een geringe inzet of motivatie
 • Organisaties die de arbeidssatisfactie en de motivatie van de werknemers in kaart willen brengen om op basis daarvan veranderingen te kunnen bewerkstelligen.

Doel

Het onderzoeken en in kaart brengen van de arbeidsbelasting de stressfactoren als de positieve factoren die van invloed zijn op de werkbeleving van de medewerkers binnen een organisatie. Op basis van de resultaten van het onderzoek verkrijgt men inzicht in de arbeidsbelasting en stressproblematiek. Het biedt een overzicht van knelpunten zoals die door de medewerkers worden ervaren. Vanuit die rapportage kan het Instituut Werk en Stress een advies uitbrengen betreffende mogelijke verbeteringen en de ontwikkeling van een plan van aanpak.

Loopbaanmanagement

Doelgroep

 • Medewerkers van een bedrijf die zich verder willen ontwikkelen, maar geen duidelijk inzicht hebben in de vraag hoe en waar zij hun specifieke capaciteiten het beste kunnen inzetten
 • Medewerkers die een bepaalde functie vervullen, maar niet zeker weten of zij geschikt zijn voor die functie
 • Medewerkers die het gevoel hebben vast te zitten in hun huidige werkkring en die zich willen oriënteren op andere mogelijkheden
 • Medewerkers die door fusies of reorganisaties boventallig geworden zijn en nu zoeken naar een nieuwe functie in een andere organisatie

Doel

Het op elkaar afstemmen van de eigenschappen van de persoon, de functie en de organisatie, waarbij wordt gekeken naar zowel interne als naar externe mogelijkheden.

Schuiven naar boven
0
2
2