Veiligheid binnen bedrijven

Je runt je eigen bedrijf en hebt tevens medewerkers in dienst. Hartstikke goed, maar daar komt ook een hoop verantwoordelijkheid bij kijken. Je wilt namelijk wel dat jij en je medewerkers veilig zijn binnen het bedrijf. Om de veiligheid van je medewerkers te waarborgen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Je medewerkers moeten ook op de hoogte zijn van deze regels en hoe ze moeten handelen. Veiligheidsmaatregelen voor bedrijven zijn volgens de Arbowet vastgesteld. Zo is BHV verplicht binnen bedrijven. Daarnaast is het zo dat als je meer dan 15 medewerkers in dienst hebt, je ook een preventiemedewerker in dienst moet hebben. Deze rol mag je zelf vervullen, mits je minder dan 25 medewerkers in dienst hebt.

Checklist veiligheid

Een BHV’er is dus verplicht. Hij of zij heeft deze cursus gevolgd, weet hoe hij moet reanimeren en hoe hij een AED moet gebruiken. Daarnaast weet hij ook hoe hij brand moet bestrijden en hoe hij een gebouw moet evacueren. Bedrijfsveiligheid is ook van groot belang, want je mag natuurlijk niks over het hoofd zien. Daarom kun je het beste de volgende checklist nagaan.

  • Weet iedereen wat hij of zij moet doen als er brand uitbreekt? Afhankelijk van het aantal werknemers, zijn er een aantal BHV’ers verplicht. Er moeten voldoende mensen in het pand aanwezig zijn die weten wat ze moeten doen. Het kan natuurlijk nooit kwaad dat iedereen weet hoe ze moeten handelen.
  • Zijn er nooduitgangen en zijn deze vrij?
  • Is er voldoende noodverlichting voor het geval de stroom uitvalt?
  • Zijn er genoeg brandblussers aanwezig en worden deze ook regelmatig onderhouden? Deze moeten minimaal één keer per jaar worden gecontroleerd door een erkend bedrijf.
  • Weet je hoeveel sleutels er zijn en wie er allemaal een sleutel in zijn of haar bezit heeft? Noteer dit goed en houd het in de gaten. Het is namelijk niet de bedoeling dat er aan iedereen zomaar een sleutel wordt gegeven.
  • Is er een registratie die in kaart brengt wie er als eerst het pand betreedt en wie er als laatste weggaat?

Verder moet je natuurlijk letten op de bestanden die op je computer staan. Zorg voor regelmatige back-ups. Mochten je computers gestolen worden, dan heb jij in ieder geval je vertrouwde bestanden nog. Om te controleren of iedereen weet hoe hij of zij moet handelen in noodsituaties, kun je een brandoefening doen. Indien je dit één keer in de maand of twee maanden doet, weet iedereen hoe het in zijn werk gaat.

Veilig naar je werk

Deze checklist kun je in het bedrijfspand hangen. Hang het op een tactische plek, zodat iedereen het te zien krijgt. Mochten er dingen worden veranderd in het bedrijf, geef dit dan ook door aan je medewerkers. Je moet samen zorgen voor een veilige werksfeer.

Veiligheid binnen bedrijven
Schuiven naar boven
0
0
0