Modern werken is thuiswerken

Wat zijn de voor- en nadelen van het thuiswerken? Dit artikel gaat hier dieper op in.

Voor een sales executive, die voortdurend aan de deur komt bij zakelijke en particulieren klanten in zijn woonomgeving, is thuiswerken al voor een lange tijd gebruikelijk. Naast zijn sales activiteiten, reist hij niet voortdurend naar het hoofdkantoor voor administratieve taken en inbound sales werkzaamheden. Zijn werkgever voorziet hem van een auto en de middelen om thuiswerken mogelijk te maken. Denk hierbij aan kantoormeubilair, telefoon- en internet. Regelmatig zal hij naar het hoofdkantoor komen om lopende zaken en gaande ontwikkelingen te bespreken. Door steeds drukker wordende wegen, is thuiswerken voor vele functies een redmiddel om efficiënter met tijd om te gaan. Voor functies waarin werk vanuit huis onmogelijk is, kan gekozen worden voor het werken met flexibele tijden – bijv. beginnen voor of na de spits. Naast tijdbesparing is een besparing op de reiskosten een motief om, als werkgever, thuiswerken te stimuleren. Door moderne ontwikkelingen, zoals het werken vanuit de cloud is data overal met internetverbinding toegankelijk. Zelfs moderne applicaties, zoals Skype, kunnen bijdragen aan meer productiviteit. Bijv. een directeur van een groot bedrijf die zich bevind in het buitenland voor een zakenreis, kan middels Skype toch bij een vergadering zijn voor zijn input. Met name een groot multinational zoals Philips gebruiken conference calling als methode om toch een vergadering bij te zijn, voor werknemers waarvoor het normaal gesproken onmogelijk is.

Voor- en nadelen van thuiswerken

Wettelijk is bepaald dat elke werkgever het voor zijn werknemer mogelijk moet maken thuis te werken. Als een werknemer een verzoek indient bij zijn werkgever, zal deze alleen afgekeurd kunnen worden vanwege zwaarwegende redenen. De functie bepaald of thuiswerken geheel of gedeeltelijk mogelijk is. Niet elke functie is hiervoor geschikt. Uit onderzoek is gebleken dat veel werkgevers bezwaar zien in werknemers die thuiswerken. De reden voor het bezwaar wordt niet vaak uitgesproken. In diverse commercials worden karikaturen geschetst van dit probleem. Het probleem dat hier geschetst wordt is dat mensen die thuiswerken uiteindelijk niks of minder doen. Vertrouwen speelt hierbij een rol. Hiernaast kan een werkgever dagelijks, wekelijks of maandelijks doelen stellen, om te stimuleren dat werknemers bepaalde taken ook daadwerkelijk uitvoeren. Een ander bezwaar is de onpersoonlijkheid tussen werknemers onderling en de werknemers met haar werkgever. Even snel de werkkamer binnenvallen van een collega is met thuiswerken verleden tijd. De voordelen kunnen liggen in het besparen van tijd en het drukken van kosten. Elk voordeel heeft zo zijn nadelen. De nadelen kunnen dus enigszins omzeild worden, mede door deel wel en deels niet thuis te werken. Zo worden de voordelen behouden en zijn de nadelen tot het minimum beperkt.

Modern werken is thuiswerken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven
0
0
0